Het beleidsplan voorwaarden kunt u hier downloaden:

Copyright 2006 Stichting Beheer evangeliegemeente De Deur. All Rights Reserved.

       Evangelie Gemeente Utrecht                          
       
       Adres: Kennedylaan 5b, 3533 KH, Utrecht   KvK-nr: 41186824    Website: www.dedeurutrecht.nl

       Voorzitter: Humphrey Alimoestar, E-mail: halimoestar1960@gmail.com   Secretaris: Urvin Albertus, E-mail: u.albertus@hotmail.com
       Penningmeester: Guno Apinsa, E-mail: guno_apinsa@live.nl

       Reguliere diensten:  Zondagochtend: 11:00 uur,  zondagavond: 18:00 uur & Woensdagavond: 19:30 uur
De jaarrekeningen voorwaarden kunt u hier downloaden:

De notulen van de bestuursvergaderingen kunt u hier downloaden: