Het beleidsplan kunt u hier downloaden:

Copyright 2020 ANBIbank B.V.. All Rights Reserved.

Evangelie Gemeente De Deur Den Helder                          

Adres: Pastoor Koopmanweg 18, 1784 NX Den Helder
Fiscaal nummer: 821598600B01

Voorzitter: N.J.B. Bulder, email: dedeurdenhelder@outlook.com
Secretaris / penningmeester: A.J.L Bulder-Plassaer
De jaarrekeningen kunt u hier downloaden:

De notulen van de bestuursvergaderingen kunt u hier downloaden:
Website: www.dedeurdenhelder.nl

Reguliere diensten: 
Zondagochtend: 11:00 uur,  zondagavond: 18:00 uur
Woensdagavond: 19:30 uur

Het beloningsbeleid kunt u hier downloaden:

De statuten kunt u hier downloaden: