Het beleidsplan kunt u hier downloaden:

Copyright 2020 ANBIbank B.V.. All Rights Reserved.

Evangelie Gemeente De Deur Amsterdam Noord

Adres: Beemsterstraat 491, 1024BE, Amsterdam
KvK-nr: 86900145          RSIN: 864140095

Voorzitter: Gerald Dovale, E-mail: geralddovale@gmail.com 
Secretaris: niet van toepassing,  E-mail: niet van toepassing
Penningmeester: niet van toepassing, E-mail: niet van toepassing


De jaarrekeningen kunt u hier downloaden:

De notulen van de bestuursvergaderingen kunt u hier downloaden:


Website: www.dedeuramsterdamnoord.nl

Reguliere diensten:
Zondagochtend: 11:00 uur,  zondagavond: 18:00 uur
Woensdagavond: 19:30 uur


2023  2022 
Het beloningsbeleid kunt u hier downloaden:

Publicatieplicht ANBI De Deur Amsterdam Noord kunt u hier downloaden:

Statuten De Deur Amsterdam Noord kunt u hier downloaden: