Het beleidsplan kunt u hier downloaden:

Copyright 2020 ANBIbank B.V.. All Rights Reserved.

Evangelie Gemeente De Deur Zaandam

Adres: Peperstraat 5, 1505 AA Zaandam
KvK-nr: 88293513          RSIN: 864567790 ANBI-instellingsnr.:  862264327

Voorzitter: Shasid Caciano, E-mail: dedeurzaandam@gmail.com

Secretaris: niet van toepassing,  E-mail: niet van toepassing
Penningmeester: niet van toepassing, E-mail: niet van toepassing


De jaarrekeningen kunt u hier downloaden:

De notulen van de bestuursvergaderingen kunt u hier downloaden:


Website: www.dedeurzaandam.nl

Reguliere diensten:
Zondagochtend: 11:00 uur,  zondagavond: 18:00 uur
Woensdagavond: 19:30 uur


Het beloningsbeleid kunt u hier downloaden:

Publicatieplicht ANBI De Deur Zaandam kunt u hier downloaden:

Statuten De Deur Zaandam kunt u hier downloaden: