Waar vind ik de meest recente regelgeving voor ANBI's?
De meest recente regelgeving omtrent ANBI's vindt u op de site van de belastingdienst:
http://www.belastingdienst.nl

Wat is een beleidsplan?
Een ANBI moet een actueel beleidsplan hebben. Dit plan geeft inzicht in de manier waarop de ANBI het werk uitvoert om haar doelstelling te bereiken. Het plan mag ook een meerjarig beleidsplan zijn. Het moet inzicht geven in:
"        het werk dat de instelling doet
"        de manier waarop de instelling geld werft
"        het beheer van het vermogen van de instelling
"        de besteding van het vermogen van de instelling
(bron: de Belastingdienst)

Wat moet ik publiceren over mijn beloningsbeleid?
Publiceer zowel het beloningsbeleid voor het bestuur zoals dat in de statuten staat, als voor de
directie van de instelling. Publiceer ook het beloningsbeleid voor het personeel. Voor deze laatste groep kunt u volstaan met een verwijzing naar CAO of salarisregeling voor het personeel, als dat van toepassing is.
Bestuurders of leden van de raad van toezicht mogen alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten ontvangen. Ook mogen ze vacatiegeld ontvangen dat niet bovenmatig is.
Onkosten
Gemaakte onkosten zijn kosten die bestuursleden redelijkerwijs hebben door hub functie bij de instelling.
Vacatiegelden
Vacatiegelden is een vergoeding die bestuursleden ontvangen voor de vervulling van hun functie. Denk hierbij aan het voorbereiden en bijwonen van vergaderingen.
(bron: de Belastingdienst)

Hoe ziet de financiŽle verantwoording eruit en wanneer moet ik publiceren?
Vanaf 1 januari 2014 moet uw ANBI een financiŽle verantwoording publiceren op internet. Dit betekent dat u voor uw ANBI de volgende informatie moet publiceren:
"        de balans
"        de staat van baten en lasten
"        een toelichting
U moet de financiŽle verantwoording binnen 6 maanden na het afloop van het boekjaar publiceren op de eigen internetsite. U moet dit doen voor elk boekjaar dat eindigt na 31 december 2011.
(bron: de Belastingdienst)

Copyright 2020 ANBIbank B.V.. All Rights Reserved.

Welkom op ANBIbank.nl

Bent u bestuurder van een ANBI Instelling?
Lees onder regelgeving dan aan welke wettelijke vereisten u moet voldoen per 1 januari 2014 en hoe ANBIbank u daarin kan helpen en indien gewest daarbij kan ondersteunen.

Bent u op zoek naar een goed doel?
Zoek bij zoek uw ANBI dan het goede doel waaraan u zou willen geven!