Het beleidsplan kunt u hier downloaden:

Copyright 2020 ANBIbank B.V.. All Rights Reserved.

Evangelie Gemeente De Deur Nieuwegein                       
                   
Adres: Bendienlaan 27 3431TT Nieuwegein       KvK-nr: 8574.53.312  

Voorzitter: R.J.Maria, E-mail: ronnie_maria@hotmail.com 
Secretaris: J.M. Mercelina, E-mail: -
Penningmeester: S.A. Vanblarcum   E-mail: -
De jaarrekeningen kunt u hier downloaden:

De notulen van de bestuursvergaderingen kunt u hier downloaden:
Website: www.dedeurnieuwegein.nl

Reguliere diensten: 
Zondagochtend: 11:00 uur,  zondagavond: 18:00 uur
Woensdagavond: 19:30 uur

2022 2021   2020    2019    2018
Het beloningsbeleid kunt u hier downloaden:

De statuten kunt u hier downloaden: