Het beleidsplan kunt u hier downloaden:

Copyright 2020 ANBIbank B.V.. All Rights Reserved.

Evangelie Gemeente De Deur
Capelle-Alexander                       


Adres: Wisselspoor 6, 2908 AC, Capelle aan den IJssel.

Voorzitter:  Z.S. Sitaram, tel.nr.: 06-21405131
Secretaris: M.C. Mathew,
Penningmeester: S.C. Gill,        
De jaarrekeningen kunt u hier downloaden:

De notulen van de bestuursvergaderingen kunt u hier downloaden:
www.dedeurcapellealexander.nl

Reguliere diensten: 
Zondagochtend: 11:00 uur,  zondagavond: 18:00 uur
Woensdagavond: 19:30 uur

2023  2022  2021  2020   2019  2018  2017  2016   20152023  2022  2021  2020  2019   2018 2017 2016   2015  
Het beloningsbeleid kunt u hier downloaden:

De statuten kunt u hier downloaden:

De activiteiten van de kerk kunt u hier downloaden: